11. april 2022 kl 16.30

Tænketankudvalget

En dag, hvor vi inspirerer hinanden med gode ideer og visioner for fremtiden. Erling Birkbak deltager.

Der serveres dejlig aftensmad - og arrangementet er gratis.

BEMÆRK TIDSPUNKTET

26. april 2022 kl. 19.00

Tur til Jetsmark kirke

Pastor Michael Berg fortæller om kirken

Afslutning i Tove og Ivers sommerhus

9. maj 2022 kl. ???

Hvad skal vi lave?

En aften, der kan byde på overraskelser. Hvem har en god idé ?

23. maj 2022 kl 19.00

Generalforsamling

Forslag til generalforsamlingen skal være sekretæren/præsidenten  i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

7. juni 2022 kl. ???

Sommerafslutning

Fest og Tur arrangerer